Postawa klęcząca w Kościele

Postawa klęcząca w kościele jest podstawą szczególną, ponieważ wyraża pokorę człowieka wierzącego przed Stwórcą. Oczywiście nie tylko postawa klęcząca jest właściwa, ponieważ czasami w kościele używa się także postawy stojącej czy też siedzącej, które mają swoje uzasadnienie w liturgii, a także w prywatnej modlitwie wiernych w domu. Jednakże postawa klęcząca jest wyjątkowa.

Postawa pokutna

Postawy klęczące można spotkać szczególnie w czynnościach pokutnych, między innymi kiedy wierny wyznaje swoje grzechy w konfesjonale. Konfesjonał jest właściwym miejscem do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, a właściwą postawą człowieka jest postawa klęcząca kiedy wyznaje on swoje grzechy księdzu. Jeżeli na przykład chętnych do spowiedzi jest wielu, może przyjść dodatkowy spowiednik, a jeżeli nie ma dodatkowego konfesjonału, można dostawić dodatkowy klęcznik.

Klęcznik kościelny

W kościele jest wiele okazji, aby wykorzystać klęcznik, jest wiele okazji, aby wykorzystać postawy klęczące nie tylko do przeproszenia Boga za swoje grzechy, ale także do modlitwy zawierającej wiele próśb między innymi o zdrowie, czy też uwolnienie od nałogów, a także szczęście rodzinne i osobiste. Każdy, kto przyszedł do kościoła, chce coś Bogu powiedzieć i nierzadko jest to coś mocno osobistego, do czego nie daje się dostępu innym. To właśnie sfera sacrum, tak inna od świeckiej i zwyczajnej profanum. Klęcznik do modlitwy to zawsze dobra inwestycja.