Postawa klęcząca w Kościele

Postawa klęcząca w kościele jest podstawą szczególną, ponieważ wyraża pokorę człowieka wierzącego przed Stwórcą. Oczywiście nie tylko postawa klęcząca jest […]