Index | Ksiazki | E-Booki | Lekcje biblijne | Wykłady i kazania | Artykuły | Linki | Misja | Polecane | Kontakt | Inne |


POSELSTWO TRZECH ANIOŁÓW (APOKALIPSA 14: 6-12)
PIERWSZY ANIOŁ
Ap. 14: 6-7
"I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód". 
DRUGI ANIOŁ
Ap. 14: 8
"A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty". 
TRZECI ANIOŁ
Ap. 14: 9-12
"A trzeci szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa".


Pielgrzymuj po Polsce! Sasino | Jastrowie | Sokołów Podlaski | Miłków |