Komża ministrancka oznacza czystość

Przyzwyczailiśmy się do widoku osób ubranych w komże, stojących przy ołtarzu i usługujących księżom, sprawującym liturgię. Stała się dla nas oznaką tej służby, lecz czy zdajemy sobie sprawę, co ten strój oznacza? Warto wiedzieć, że to nie jest obojętne, co się nosi przy ołtarzu.

Komża ministrancka ma swój rodowód


Nie jest wymysłem żadnego natchnionego religijnie projektanta, ani uzdolnionego artystycznie kapłana z wizją. Pojawiła się na fali późnośredniowiecznej tendencji do skracania wszystkiego, co się da nie tylko w księgach liturgicznych, lecz także i w strojach. Początkowo komża znalazła swoje zastosowanie w chórach, podczas wykonywania liturgii godzin. Zakonnicy i kanonicy wykonywali ją w stallach, zasłaniających sylwetkę od pasa w dół, więc szybko ktoś wpadł na pomysł, by zastąpić długie alby krótkimi jej wersjami, które były także dużo prostsze w zakładaniu i użytkowaniu. Komża bowiem to nic innego, jak krótsza wersja alby z szerokimi rękawami. https://www.meritohurt.pl/komze-ministranckie.html

Kariera komży


Bardzo szybko znalazła swoje miejsce we wszelkich obrzędach religijnych. Doskonale sprawdziła się jako strój liturgicznej służby ołtarza. Stosowana jest we wszystkich czynnościach liturgicznych, dla których nie zastrzeżono wyraźnie alby, właśnie ze względu na jej praktyczność i wygodę w stosowaniu. Nie jest jednak strojem, z którego można łatwo zrezygnować przy obrzędach religijnych. Jej ranga, potwierdzona przez dokumenty kościelne, jest niezaprzeczalna i stanowi strój, za którym idą konkretne zobowiązania.