Krzyż Świętego Benedykta – ważne katolickie sakramentalium

Krzyż Świętego Benedykta to – jak wierzą katolicy medalion obdarzony niezwykłą, historyczną mocą. W medalik Świętego Benedykta wpisany jest tradycyjny Krzyż Święty, którego skutki przejawiają się w uzdrowieniach cielesnych, duchowych łaskach a także obronie przed złym duchem i innymi niebezpieczeństwami.

Litery na Krzyżu Świętego Benedykta – znaczenie

Zarówno pomiędzy ramionami Krzyża św. Benedykta jak i na nim samym znajdują się litery, oznaczające początkowe litery słów wchodzących w skład modlitwy egzorcyzmu.

C S P B – to litery umieszczone pomiędzy ramionami krzyża, oznaczają Crux Sancti Patris Benedicti – Krzyż Świętego Ojca Benedykta.

Lietry znajdujące się na ramionach krzyża – kolejno C S S M L N D S M D wyrażają przytoczone zdania pochodzące z ust samego św. Benedykta – Crux sancta sit mihi lux non draca sit mihi dux – Krzyż święty niech mi przyświeca, niech szatan nie będzie mi przewodnikiem.

Dodatkowo dookoła medalu znajdują się długie napisy, z przodu – Niech Jego obecność broni nas w godzinę śmierci, oraz z tyłu, zawarte w pierwszych literach wyrazów – Idź precz szatanie, nie nakłaniaj mnie do złego, złe rzeczy czynisz, pij sam swoją truciznę.

Posługiwanie się Krzyżem Świętego Benedykta

Krzyż sam w sobie nie jest amuletem. Aby w pełni wykorzystać potencjał sakramentalium i dostąpić łask Bożych potrzebna jest przede wszystkim głęboka wiara w Boga, pobożność, gorliwa modlitwa oraz oddawanie czci świętemu Benedyktowi. Znaki wyryte na medalu to pierwsze litery wyrazów modlitwy, którą należy regularnie odmawiać, szczególnie w chwilach głębokiej pokusy. Żarliwe wzywanie Boga i wezwanie świętego Benedykta odsunie od nas złe duchy i niebezpieczeństwa.