Miej nas w swojej opiece!

Każdy z nas pewnie niejednokrotnie doświadczył ciężkich chwil w swoim życiu. Były momenty zwątpienia, zatroskania, czy nawet bezradności. W takich okolicznościach człowiek często nie potrafi sobie poradzić ze swoimi problemami i poszukuje pociechy i otuchy w modlitwie. Modlitwie do najcudowniejszej z Matek, czyli Matki Boskiej.

Cudowne wizerunki Matki Boga


Często w takiej żarliwej modlitwie człowiek oddaje się bez reszty i zawierza swoje problemy, troski i wątpliwości Bożej Matce. Modlitwy wznosi przed jej różnymi wizerunkami, obrazami czy figurami, które jednak nie są w stanie do końca oddać jej piękna. Piękna Matki Zbawiciela. Maryja niejednokrotnie w objawieniach ukazywała się różnym ludziom, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego uwieczniali jej Cudowne Oblicze. Czy to w postaci obrazów jak np. obraz Matki Boskiej Częstochowskiej czy Nieustającej Pomocy, czy w figurkach chociażby Madonny z dziecięciem, Matki Boskiej Od Oczu czy Matki Boskiej Fatimskiej.

Figurka Matki Boskiej pomoże w troskach dnia codziennego


Oddając się w opiekę Bogarodzicy dokonujemy tego często przed jej pięknymi wizerunkami w pod postacią figurki. Figurka Matki Boskiej https://www.meritohurt.pl/figurki/figurki-matki-boskiej.html często stanowi część naszych domowych ołtarzyków, centralną część przydrożnych kapliczek, czy wręcz główne nawy naszych kościołów. Oddając cześć Matce Bożej w jej cudownym obliczu pod postacią figury człowiek niejednokrotnie doznaje oczyszczenia, wyleczenia z utrapień i dostrzega nową drogę życia, którą wskazuje Maryja.

Każda cudowne figurka Matki Boskiej posiada niezwykłą moc. Moc udzielenia pomocy potrzebującym, zatopionym w modlitwie do Niepokalanie Poczętej.